Wijziging bestuurssamenstelling

Het bestuur van HBC Tafeltennis heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 september jl. David Brussaard verwelkomt als nieuw bestuurslid. Hij vervangt Sander Kuijt die na bijna 10 jaar als algemeen lid afscheid nam. HBC bedankt Sander voor zijn bewezen diensten en wenst David, die ook de functie als wedstrijdsecretaris vervult, veel succes en plezier toe!