Algemene informatie

H.B.C. Tafeltennis is een vereniging, opgestart in 1947, die gericht is op breedtesport. Iedereen is welkom, ongeacht of je wel of (nog) niet kunt tafeltennissen. Op dit moment telt de vereniging zo’n 100 leden waarvan ongeveer de ene helft jeugd en de andere helft volwassen (vanaf 18 jaar) is.

Het is mogelijk om bij H.B.C. Tafeltennis als recreatief of competitie spelend lid te tafeltennissen. Op de lidmaatschap/contributie-pagina in het menu is te zien wat de kosten hiervan zijn. Ook is het voor deze bedragen mogelijk voor jeugdleden om maximaal 3 keer te trainen. Voor volwassenen is er 1 trainingsavond en zijn er 2 avonden beschikbaar om vrij te tafeltennissen. Zie hiervoor het zaalschema.